Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W WSOWL obchodzono Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. Z tej okazji Zespół Wojsk Rakietowych i Artylerii przygotował wykłady dotyczące reprezentowanego przez siebie rodzaju wojsk oraz zorganizował spotkanie pokoleń artylerzystów.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dziekan Wydziału Zarządzania - płk dr inż. Tomasz Smal, Dyrektor Instytutu Dowodzenia – płk dr inż. Jacek Narloch, przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, na czele z gen. broni w st. spocz. Antonim Skibińskim i prezesem, płk. w st. spocz. Zygmuntem Demidowskim, oraz kierownicy zakładów i kadra dydaktyczna z Instytutu Dowodzenia. W spotkaniu licznie uczestniczyło najmłodsze pokolenie adeptów sztuki artyleryjskiej, podchorążowie artylerii wszystkich roczników Uczelni oraz oficerowie z kursu doskonalącego.
Gości powitał kierownik Zakładu Wsparcia Działań ppłk dr inż. Norbert Świętochowski, który także podziękował wszystkim artylerzystom za trud i pracę włożone w proces dydaktyczny w mijającym roku kalendarzowym. Mjr dr inż. Sławomir Krzyżanowski przedstawił historię konkursu o miano „Mistrza ognia artyleryjskiego”. Ppłk dr inż. Norbert Świętochowski zaprezentował aspekty wykorzystania amunicji kasetowej we współczesnych konfliktach zbrojnych, natomiast płk dr inż. Jacek Narloch omówił użycie artylerii w konflikcie w Jemenie oraz w Górnym Karabachu. Wykłady były bodźcem do dalszej dyskusji merytorycznej o stanie współczesnej artylerii oraz kierunkach jej dalszego rozwoju.


Back to top