Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Na zaproszenie Rektora – Komendanta gen. bryg. dr hab. inż. Dariusza Skorupki oraz Naukowego Koła Pamięci w WSOWL odbyło się spotkanie z Bartłomiejem Ilcewiczem – działaczem społecznym, historykiem, politologiem Sekretarzem Zarządu Głównego oraz wiceprezesem Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Gość wygłosił wykład nt. ,,Rola i znaczenie działalności Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego po II wojnie światowej”. Historyk poruszył następujące zagadnienia: genezę pierwszej i drugiej konspiracji niepodległościowej, polskie organizacje niepodległościowe pierwszej i drugiej konspiracji niepodległościowej, represje okupanta niemieckiego i sowieckiego w stosunku do ludności polskiej oraz losy Żołnierzy Wyklętych w latach 1944 – 1963.
- W trakcie wykładu prelegent szczególną uwagę zwrócił na działalność formacji o proweniencji narodowej – Związek Jaszczurczy, Narodowa Organizacja Wojskowa, Narodowe Siły Zbrojne i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Podkreślił również, że żołnierze tych formacji zapłacili największą ofiarę krwi za swoją bezkompromisową postawę – mówi por. Gerard Widziewicz.zdjęcia: WSOWL

Back to top