Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

- Pamiętnej, listopadowej nocy 1830 roku podchorażowie Szkoły Podchorążych Piechoty zdobywając Belweder rozpoczęli zbrojne powstanie przeciwko caratowi. Ci wspaniali synowie narodu polskiego, swoim bezgranicznym męstwem i bohaterstwem, pokazali całej Europie jak należy żyć i walczyć w imię miłości do Ojczyzny. Dlatego też wielkim honorem dla całej społeczności akademickiej naszej uczelni jest możliwość kontynuacji i pielęgnowania tradycji bohaterskich podchorążych – powiedział Prorektor ds. dydaktyczno- naukowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych - płk dr Lesław Wełyczko podczas uroczystej zbiórki z okazji Dnia Podchorążego.

W obchodach wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się: przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych, Policji, Straży Ochrony Kolei, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, rektorzy uczelni Wrocławia, duchowni, , dowódcy, kierownicy jednostek i instytucji wojskowych oraz służb mundurowych działających na terenie Wrocławia.
- Wszem i wobec wiadomym się czyni, iż roków temu 186, umiłowaniem Ojczyzny kierowani, podchorążowie zacnej Alma Mater, rewolucyję przeciw carskiemu despotyzmowi uczynili. Dzień ten Powstaniem Listopadowym zwany a pro memoriał szlachetnych i znacznych czynów wolności i niepodległości Narodu, świętem podchorążackiej braci obwołany został – tymi słowami honorowy komendant WSOWL - sierż. pchor. Przemysław Górniak, rozpoczął odczytywanie ordonansu.
W trakcie uroczystości odbyło się zaprzysiężenie honorowej służby dyżurnej WSOWL, a następnie symboliczne przekazanie władzy jej słuchaczom. Z tej okazji płk dr Lesław Wełyczko wręczył podchorążemu szablę - symbol zwierzchnictwa nad uczelnią. Następnie dowodzenie nad poszczególnymi kompaniami szkolnymi objęli studenci wojskowi.
Jednym z punktów zbiórki było wręczenie wyróżnień. Na wniosek Zarządu Głównego Związku Sybiraków, za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Józef Kasprzyk wyróżnił nadaniem medalu Pro Patria Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych. Decyzją Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Złotą Odznakę za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: Rektor-Komendant płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka i Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko.
Rektor-Komendant WSOWL przyznał odznaki pamiątkowe Uczelni: płk. w st. spocz. Stanisławowi Tomaszkiewiczowi, kpt. rez. Sławomirowi Łazorze i płk. Mirosławowi Chrzanowskiemu.
Za wybitne zasługi, Rektor-Komendant płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka wyróżnił nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz RP" z odznaką w III stopniu: mjr. Piotra Szczepańskiego, kpt. Jakuba Rychcińskiego, kpt. Izabelę Polańską, st. chor. sztab. Andrzeja Górskiego, st. chor. sztab. Marka Kańtocha i mł. chor. Andrzeja Świerszcza.. Za uzyskanie wysokiej średniej ocen, bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych oraz wzorową postawę, najlepszym słuchaczom nadano tytuł honorowy „Wzorowy Podchorąży”. Odznaki otrzymali: sierż. pchor. Małgorzata Nowakowska vel Nocoń, sierż. pchor. Andrzej Wysoczański, sierż. pchor. Aleksander Skworzec, sierż. pchor. Jakub Wiewiór, sierż. pchor. Agata Pietroszek, i kpr. pchor. Piotr Bekacz.
Zbiórka była okazją do wręczenia dyplomów i pucharów za zajęcie czołowych miejsc w Zawodach Strzeleckich zorganizowanych przez Zakład Teorii i Praktyki Strzelań. W wyniku przeprowadzonych konkurencji, wśród żołnierzy zawodowych, pierwsze miejsce uzyskał Pion Kanclerza, na drugim miejscu uplasowała się Katedra Logistyki, a miejsce trzecie zajął Zakład Działań Bojowych i Rozpoznania oraz Zakład Symulacji Taktycznych. Podchorążowie i słuchacze zajęli: 1 miejsce – 2 kompania szkolna, 2 miejsce – 6 kompania szkolna, 3 miejsce – 4 kompania szkolna.
Kolejnym elementem uroczystości był pokaz sztucznych ogni. Fajerwerki symbolizowały pożar Browaru na Solcu w Warszawie, którego podpalenie, 29 listopada 1830 roku, było znakiem do rozpoczęcia powstańczego zrywu przeciwko caratowi.
W nawiązaniu do tamtych wydarzeń studenci, ubrani w mundury historyczne, zaprezentowali fragmenty dramatu Stanisława Wyspiańskiego pt. „Noc Listopadowa”.
Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów prowadzonych przez pełniących tego dnia honorowe funkcje dowódców studentów WSOWL. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych oraz złożona z podchorążych kompania honorowa WSOWL.
W ramach obchodów w Uczelni zorganizowano również dzień otwarty. – Odwiedziło nas prawie 2500 osób. Do dyspozycji mieli wirtualne pole walki i strzelnicę wyposażoną w karabinki ASG. Mogli również wziąć udział w szkoleniu medycznym oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną, a także obserwować dynamiczne pokazy działań taktycznych. Odbył się również koncert zespołu Cran i „Koncert dla Ojczyzny” w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamienne Górze – mówi specjalista ds. promocji Renata Bartkowiak.
W tym samym dniu w Sali Tradycji Uczelni Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko wręczył listy gratulacyjne oraz listy pochwalne: płk. Krzysztofowi Klupie, ppłk. Zbigniewowi Milejskiemu, ppłk. Mirosławowi Krzyżoszczakowi, mjr. Sławomirowi Krzyżanowskiemu, mjr. Wojciechowi Czerechowskiemu, kpt. Małgorzacie Kowalskiej, kpt. Jakubowi Rychcińskiemu, kpt. Witoldowi Kwaśniakowi, por. Tytusowi Pawulowi, por. Pawłowi Wajszczukowi, ppor. Roksanie Trawce, st. chor. szt. Andrzejowi Górskiemu, st. chor. szt. Wiesławowi Borsukowi, mł. chor. Robertowi Lewickiemu, mł. chor. Tomaszowi Kopciowi, p. Karolinie Tomczyk, p. Urszuli Pierzchalskiej, p. Aleksandrze Mackiewicz, p. Justynie Wróbel, p. Annie Jaskóle, p. Remigiuszowi Kotlarskiemu, p. Arturowi Fietowi, p. Piotrowi Węgrzynowiczowi, p. Piotrowi Nejmanowi, p. Waldemarowi Niedzielskiemu, p. Witoldowi Kleciekowi i p. Ewie Swancar.
Dzień Podchorążego to szczególne święto nawiązujące do pięknych kart poświęcenia młodzieży wojskowej w walce o niepodległość Ojczyzny. W nocy z 29 na 30 listopada podchorążowie Szkoły Podchorążych Piechoty, zdobywając Belweder, rozpoczęli zbrojne powstanie przeciwko caratowi. Wrocławska uczelnia ma honor kontynuowania i pielęgnowania tradycji bohaterów Listopadowej Nocy.


MEDIA O WSOWL

http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/dzien-podchorazego-we-wroclawiu,695538.html

http://www.echo24.tv/artykul/dzien-podchorazych-we-wroclawiu-790

http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/60896/Wojskowi-w-inscenizaji-Nocy-listopadowej

http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/karlowice-rozanka/a/podchorazowie-obchodza-swoje-swieto-zdjecia,11513640/

http://wroclaw.dlastudenta.pl/wiadomosci/artykul/Otwarty_Dzien_Podchorazego_na_WSOWL_ZDJECIA,122734.html

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/17833?t=186-lat-temu-wybuchlo-powstanie-listopadowe

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/z-zycia-wojska-s/podchorazowie-obchodzili-swoje-swieto-32016-11-29/

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/z-zycia-wojska-s/podchorazowie-obchodzili-swoje-swieto-32016-11-29/

http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/61019/Dzien-otwarty-w-Wyzszej-Szkole-Oficerskiej-Wojsk-Ladowych-we-Wroclawiu

DZIEŃ PODCHORĄŻEGO

DZIEŃ OTWARTY UCZELNI

WRĘCZENIE WYRÓŻNIEŃ NA SALI TRADYCJI

tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top