Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

60 naukowców, inżynierów oraz przedstawicieli wojska i przemysłu wzięło udział w Międzynarodowym Sympozjum Naukowo-Technicznym EKSPLOLOG 2016 zorganizowanym przez Katedrę Logistyki Wydziału Zarządzania WSOWL.
Patronat Honorowy nad Sympozjum objął Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusz Łukowski, natomiast pracami Komitetu Naukowego kierował Rektor-Komendant WSOWL, płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

Zaproszenie do udziału w tegorocznym Sympozjum przyjęli pracownicy naukowo-dydaktyczni Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych, Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego, Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych,
4. Regionalnej Bazy Logistycznej, Centrum Szkolenia Logistyki, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Bardzo ważną i liczną grupę uczestników Sympozjum stanowili przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego oraz firm współpracujących z wojskiem.
Otwarcia Sympozjum dokonał płk dr Jacek Narloch.
Podczas obrad prowadzonych w czterech sesjach plenarnych wygłoszono 17 referatów. Pozostałe referaty zaprezentowano podczas zorganizowanej drugiego dnia sesji plakatowej.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty naukowo-techniczne, przybliżające uczestnikom problematykę szeroko pojętej logistyki nowoczesnych systemów technicznych oraz ofertę firm przybyłych na Sympozjum.
Sukcesem zakończyła się zorganizowana po raz pierwszy sesja plenarna dla młodych naukowców, gdzie m.in. podchorążowie Naukowego Koła Logistyki Mil-Log mogli zaprezentować swoje pierwsze osiągnięcia naukowe przed szeroką publicznością.
- Jako gospodarze, serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, których przybycie uświetniło nasze Sympozjum oraz bardzo dziękujemy za twórczą i przemiłą atmosferę. Zapraszamy ponownie za dwa lata. Postaramy się, aby kolejna edycja była jeszcze lepsza – powiedział na zakończenie Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, mjr dr inż. Maciej Szukalski.


zdjęcia: Katedra Logistyki

Back to top