Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W WSOWL odbyła się III. Medialna Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Decyzje w sytuacjach zagrożeń” Współpraca administracji państwowej ze służbami mundurowymi w procesie podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożeń.
Wzięli w niej udział pracownicy naukowo-dydaktyczni, przedstawiciele władz regionalnych, służb mundurowych, podchorążowie i studenci. W imieniu Rektora-Komendanta WSOWL konferencję otworzył Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko.

Obszar tematyczny konferencji obejmował: zarządzanie w zakresie podejmowania decyzji w warunkach niepewności, zarządzania ryzykiem, problemów rozwoju gospodarczego oraz aspektów społecznych i organizacyjnych współczesnych organizacji. W ramach obrad poruszano przede wszystkim następujące zagadnienia: zarządzanie ryzykiem we współczesnych organizacjach, zarządzanie ryzykiem w projektach, zarządzanie ryzykiem naturalnym, organizacja w sytuacji zagrożenia, niezawodność i ciągłość dostawy usług systemów krytycznych, psychologiczne aspekty podejmowania decyzji w warunkach kryzysowych, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i zagrożenia, społeczne, etyczne i moralne aspekty ryzyka.
W ramach praktycznej części konferencji można było obejrzeć działania ratownicze po wybuchu gazu w budynku, poszukiwanie poszkodowanych przez ratowników i psy ratownicze, uwalnianie osób z płonącego pojazdu oraz udzielanie pomocy rannym.zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top