Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W WSOWL odbyły się warsztaty z cyklu „Ratownictwo dla każdego”. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Medycyna wojskowa i ratownictwo taktyczne”. W przedsięwzięciu zorganizowane przez Medyczne Cywilno-Wojskowe Koło Naukowe wzięli udział studenci WSOWL, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji oraz żołnierze. Mieli oni okazję poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o zakres udzielania pierwszej pomocy w strefach zagrożenia.

- Zamęczcie zaproszonych gości pytaniami. Wyciągnijcie od nich jak najwięcej informacji, które pozwolą Wam na nabycie nowych umiejętności – mówił podczas rozpoczęcia warsztatów Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, Wydarzenie zostało podzielone na część teoretyczną (wykładową) oraz praktyczną (warsztatową). Głównym prelegentem był specjalista ds. TCCC (Tactical Combat Casualty Care) - st. sierż. rez. Krzysztof „Wir” Pluta z JBA JKW Lubliniec. Swoje doświadczenie zdobywał na misjach zagranicznych w Iraku, Macedonii i Afganistanie, gdzie brał udział w kilkudziesięciu operacjach o najwyższym poziomie ryzyka. „Wir” jest pierwszym Polakiem, który ukończył szkolenie SOCM (Special Operations Combat Medic) w Stanach Zjednoczonych. W trakcie dwóch prelekcji, słuchacze mieli okazję poznać wiele przykładów jakie mogą wystąpić na polu walki, a także dowiedzieli się jakie wymagania stawiane są medykom wojsk specjalnych. Prelegent zwrócił uwagę na monitorowanie stanu poszkodowanego oraz posiadanie umiejętności weryfikacji sytuacji w jakiej poszkodowany się znajduje. Przedstawiony został algorytm, przy wykrytej odmie oraz sposoby tamowania krwotoków w miejscach trudnodostępnych, który został podparty licznymi przykładami. Profesjonalnie i realnie przedstawiona tematyka wzbudziła ogromne zainteresowanie i szereg pytań.

Kolejnym prelegentem był st. szer. Paweł Kocik z 10. Pułku Dowodzenia, który przedstawił zagadnienie TCCC (Tactical Combat Casualty Care) w kontekście polskiego aspektu prawnego. W trakcie wykładu poruszono kwestie związane z podjęciem działań ratunkowych i konsekwencjami wynikających z niejasnych i kontrowersyjnych przepisów prawnych. Wśród prelegentów znalazł się również przedstawiciel WSOWL - plut. pchor. Artur Chruściel przedstawił tematykę związaną z zabezpieczeniem medycznym podczas planowania operacji. Omówił jego etapy funkcjonujące w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.

Po części teoretycznej uczestnicy rozpoczęli zajęcia praktyczne. Uczestnicy podzieleni w grupy, pod okiem instruktorów zapoznawali się lub udoskonalali swoje umiejętności praktyczne w kilku punktach nauczania:

  • sposoby ewakuacji „spod ostrzału”;
  • odbarczanie odmy;
  • użycie opasek JUNCTIONAL (AAJT, JETT, CROC oraz SAM);
  • działania ratownicze przy ograniczonej widoczności z wykorzystaniem noktowizji;
  • praktyczne składanie meldunku MEDEVAC oraz MIST.

W warsztatach wzięło udział ponad 150 osób. Całe przedsięwzięcie zostało podsumowane przez opiekuna MCWKN - dr Beatę Zysiak-Christ, która zaprosiła uczestników do udziału w kolejnych edycjach warsztatów z cyklu „Ratownictwo dla każdego”.


Back to top