Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W WSOWL odbyło się spotkanie ze stowarzyszeniem „Głos Bohatera” połączone z pokazem filmowym oraz dyskusją.

„Głos Bohatera” jest cyklem wywiadów z żołnierzami, kombatantami oraz innymi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia stowarzyszenie „Głos Bohatera” pragnie utrwalić i prezentować szerzej publiczności. Celem projektu jest również działalność edukacyjna w zakresie historii oraz kształtowanie postaw i wartości patriotycznych. Stowarzyszenie zbiera informacje o bohaterach, którzy zasłużyli się w walce o wolną Polskę propagując postawy i wartości patriotyczne. Ponadto podejmuje i wspiera inicjatywy na rzecz pomocy kombatantom oraz współpracuje z organizacjami o podobnych celach i zadaniach.

Członków stowarzyszenia powitał Dziekan Wydziału Zarządzania płk dr hab. inż. Tomasz Smal.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Wydziału Zarządzania, nauczyciele akademiccy oraz studenci WSOWL. Bohaterowie uwiecznieniu w reportażu opowiadali o walce, poświęceniu, etosie żołnierza, odwadze, honorze i miłości do Ojczyzny. Na uwagę zasługuje podniosły apel jednego z bohaterów reportażu, mjr. Zbigniewa Matysiaka ps. „Kowboj”, który zwrócił się bezpośrednio do obecnych na spotkaniu, a którego przesłanie o konieczności patriotyzmu wywarło ogromne wrażenie na wszystkich zgromadzonych.

Na koniec Dziekan Wydziału Zarządzania podziękował członkom stowarzyszenia oraz wszystkim obecnym za przybycie oraz zaproponował podjęcie współpracy z Uczelnią, a także zaapelował o wspieranie inicjatywy stowarzyszenia przez podchorążych i studentów cywilnych.

Jeżeli masz w rodzinie/znasz Bohatera skontaktuj się z nami abyśmy mogli utrwalić Jego/Jej wspomnienia: glosbohatera.com.pl/wyslij-zgloszenie/ lub odwiedź profil: www.facebook.com/GlosBohatera/


Back to top