Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

WSOWL gościła przedstawicieli zaprzyjaźnionych zagranicznych uczelni wojskowych, którzy brali udział w Tygodniu Międzynarodowym. Przedsięwzięcie organizowane było przez Uczelnię po raz drugi.
- Czteroosobowe delegacje z Królewskiej Akademii Wojskowej w Bredzie (Holandia), Narodowej Akademii Obrony w Rydze (Łotwa), Akademii Wojskowej w Wilnie (Litwa) i Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych w Dreźnie (Niemcy) aktywnie spędziły czas, uczestnicząc w szeregu atrakcji przygotowanych przez WSOWL – mówi Szef Sekcji Kontaktów Zagranicznych mjr Rafał Niedziela.

W pierwszym dniu wizyty, w ramach powitalnego „ice-breakera”, delegacje zostały przyjęte przez Dziekana Wydziału Zarządzania płk. dr. hab. inż. Tomasza Smala. Kolejnego dnia zaproszeni goście mieli okazję poznać bliżej WSOWL. Na początku, delegacje zostały oficjalnie powitane przez Prorektora ds. Wojskowych ppłk. dr. Marka Pytla. W dalszej części przedstawiono informacje nt. Uczelni – jej zadań, słuchaczy, prowadzonych studiów i kursów, oraz programów międzynarodowych.
Wizyta w Sali Tradycji przybliżyła gościom historię WSOWL, postać patrona oraz najważniejsze święta i tradycje pielęgnowane w Alma Mater. Zaprezentowano również najważniejsze obiekty, w tym Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe. Zwieńczeniem dnia był uroczyste spotkanie z Rektorem-Komendantem płk. dr. hab. inż. Dariuszem Skorupką.
W ramach programu kulturalnego zaprezentowano zabytki Wrocławia i Dolnego Śląska: Panoramę Racławicką, Halę Stulecia z Centrum Poznawczym, Stare Miasto oraz zamek Książ.
W części wojskowej wizyty delegacje zagraniczne miały możliwość odwiedzenia 1. Brzeskiego Pułku Saperów, w którym przedstawiono informacje dotyczące historii i zadań jednostki, zaprezentowano sprzęt oraz bazę szkoleniową.
Tydzień Międzynarodowy na stałe wszedł do kalendarza przedsięwzięć międzynarodowych WSOWL. Jest okazją do zaprezentowania partnerom zagranicznym naszych Sił Zbrojnych, Uczelni oraz Wrocławia i regionu Dolnego Śląska.


zdjęcia: WSOWL

Back to top