Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

- Inauguracja roku akademickiego to tradycja, która jest świętem każdej uczelni. Świętem, które kończy okres wakacyjny i rozpoczyna czas wytężonej pracy. Pracy twórczej, pracy nad własnym rozwojem, pracy która służy potrzebom osobistym, ale także rozwojowi organizacji oraz całej społeczności. Inauguracja to szczególny czas dla studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynając edukację, wkraczają także w dorosłe życie. Wierzę, że temu wyzwaniu będzie towarzyszył zapał i satysfakcja, a kandydaci na żołnierzy zawodowych, podchorążowie, odnajdą swoje miejsce w niełatwej edukacji wojskowej – powiedział Rektor-Komendant płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas rozpoczęcia nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych oraz uczelni krajowych.
Wstępem do inauguracji był dynamiczny pokaz wyszkolenia wojskowego oraz występ Chóru WSOWL.
Podczas uroczystości, zgodnie z tradycją, studenci odśpiewali najstarszą pieśń żaków „Gaudeamus Igitur” oraz „Pieśń rycerską”.
Szczególnym momentem było ślubowanie odczytane przez Prorektora ds. dydaktyczno-naukowych, a złożone przez studentów pierwszego roku.
- Dziś wstępujecie do społeczności studenckiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Jestem pewien, że będzie to wyjątkowy etap w Waszym życiu. Etap, w którym zauważycie, że studiowanie to zgłębianie wiedzy – nie dlatego, że jesteście do tego zmuszeni, ale dlatego, że chcecie wiedzieć więcej. Uczyńcie wszystko, aby po latach mieć poczucie, że nie zmarnowaliście tego czasu - zwrócił się do nowoprzyjętych studentów Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego plut. pchor. Radosław Cypryś.
W trakcie uroczystości wręczono nagrody Rektora-Komendanta przyznawane za całokształt dorobku naukowego, dydaktyczno-wychowawczego oraz publicystycznego w roku akademickim 2015/2016. Nagrody Rektora-Komendanta otrzymali: kpt. dr hab. inż. Barbara Kaczmarczyk, dr hab. inż. Marian Żuber, prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski, kpt. dr inż. Mariusz Falkowski, kpt. dr inż. Artur Gołębiowski, płk dr hab. inż. Tomasz Smal, dr hab. inż. Andrzej Surowiecki, kpt. dr inż. Jacek Ryczyński, płk dr inż. Jacek Narloch, ppłk dr inż. Norbert Świętochowski i mjr dr inż. Sławomir Krzyżanowski.
Samorząd Województwa Dolnośląskiego ufundował nagrodę za „Najlepszy Dyplom Roku”. Spośród prac obronionych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie i Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2015/2016 nagrody otrzymali: Jakub Wojdan, Paulina Pindel, Kamila Kudalla, Mateusz Kodybko, Marek Tyniec i Katarzyna Gierczak.
Wykład inauguracyjny na temat „Rola Wojska Polskiego w dynamicznie zmieniającej się sytuacji międzynarodowej” wygłosił dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski.
Rok akademicki 2016/2017 w WSOWL rozpoczyna 2040 studentów. Pod nadzorem WSOWL na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi kształci się 338 kandydatów na żołnierzy zawodowych, realizując również szkolenie wojskowe.
Planuje się realizację 18 kursów kwalifikacyjnych i 52 kursów doskonalących (w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych) dla około 1500 żołnierzy zawodowych oraz 16 kursów na potrzeby przeszkolenia kadr rezerwy. Na 5 kursach językowych kształcić się będzie około 100 słuchaczy. W Studium Oficerskim przeszkolonych zostanie 415 kandydatów na oficerów.
Łącznie różnymi formami studiów i kursów w Uczelni objętych będzie około 4500 studentów i słuchaczy.


***

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki kształci zarówno przyszłych oficerów, jak i cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania.
Zasadniczą formą kształcenia są studia I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej – na wydziałach: Zarządzania oraz Nauk o Bezpieczeństwie.
Oferta edukacyjna adresowana jest do osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z szeroko rozumianym sektorem obronnym, szczególnie do absolwentów szkół średnich zainteresowanych służbą w jednostkach Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych, ale też pracą w centrach zarządzania kryzysowego, administracji publicznej wszystkich szczebli, zakładach przemysłowych na stanowiskach odpowiedzialnych za planowanie i kierowanie w sytuacjach zagrożeń, w obronie cywilnej, itp.
Ponadto WSOWL realizuje studia podyplomowe skierowane dla osób, które ukończyły studia wyższe i pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym, zarządzaniem logistyką, a także edukacją dla bezpieczeństwa.

MEDIA O INAUGURACJI

http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/59170/Wojskowi-swietowali-poczatek-roku-akademickiego

http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,inauguracja-roku-akademickiego-w-wyzszej-szkole-oficerskiej-zobacz-zdjecia,wia5-3277-30276.html

https://pl-pl.facebook.com/DPIMON/posts/1283752728341423

http://promilitaria21.home.pl/autoinstalator/joomla/szkoly-i-uczelnie/item/3362-wsowl-zainaugurowala-rok-akademicki

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/z-zycia-wojska-s/wsowl-zainaugurowala-rok-akademicki-02016-10-06/

http://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12407,Inauguracja-Roku-Akademickiego-w-Wyzszej-Szkole-Oficerskiej-Wojsk-Ladowych.html

http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/711_21819.html


tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top