Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

3 października wrocławskie uczelnie wspólnie zainaugurowały nowy rok akademicki.
W inauguracji wzięło udział 11 państwowych uczelni wrocławskich: Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna filia we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych oraz Papieski Wydział Teologiczny.

Prowadzący uroczystość prof. Marek Ziętek, Rektor Uniwersytetu Medycznego oraz Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola poinformował, że wraz z początkiem października naukę we Wrocławiu rozpoczęło ok. 120 tys. studentów. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła grupa studentów z zagranicy, czemu sprzyja fakt, że wrocławskie uczelnie są atrakcyjne merytorycznie i finansowo. Mówiąc o dydaktyce, przewodniczący KRUWiO powiedział, że 11 wrocławskich uczelni uruchomiło w tym roku akademickim aż 25 nowych kierunków studiów. – Sukces naszych działań jest efektem wspólnego wysiłku – władz, biznesu i nas samych – przedstawicieli środowiska akademickiego. Doceniamy to i dziękujemy tym wszystkim, którzy stwarzają nam sprzyjające warunku rozwoju. Rektorom uczelni wrocławskich i opolskich korzystając z okazji dziękuję za życzliwą i owocną współpracę w ramach Kolegium. Mam nadzieję, że w następnych latach będzie ona równie efektywna. Razem możemy więcej – powiedział na zakończenie Przewodniczący KRUWiO i wypowiedział tradycyjną formułę QUOD BONUM FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT!
Kolejnym, ważnym punktem uroczystości była immatrykulacja, której dokonał prof. Andrzej Rokita, Wiceprzewodniczący KRUWIO, Rektor AWF we Wrocławiu.
Na uroczystości w Oratorium Marianum po raz pierwszy w historii wręczono Wrocławską Nagrodę Naukową, w uznaniu badań interdyscyplinarnych, które w szczególny sposób mogą służyć za wzorzec wspólnej pracy środowisk akademickich i artystycznych na rzecz dobra wspólnego, jakim jest rozwój miasta. Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagrody dwóm wrocławskim uczonym: prof. Edwardowi Chlebusowi oraz prof. Markowi Samociowi – obaj są związani z Politechniką Wrocławską.
Wykład inauguracyjny Witkacy nasz współczesny wygłosił prof. Janusz Degler z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – literaturoznawca, historyk literatury i teatru, nazywany także witkacologiem.
Głos w imieniu młodzieży akademickiej zabrał Piotr Karolczak – student I roku studiów stacjonarnych II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego, który mówił m.in.: – Studenci, pamiętajcie, że każdy rok spędzony na uczelni weryfikuje nasze postanowienia i cele, które obraliśmy na początku. Podejmujemy ważne, życiowe decyzje. Życzę Wam, abyście podejmowali te decyzje w towarzystwie osób inspirujących. Życzę wam, abyście znaleźli odwagę i chęci i wzięli udział w rekrutacji do kół naukowych i organizacji studenckich, które działają na waszym uniwersytecie. Nie zapomnijcie również o zabawie, która jest nieodłącznym elementem życia studenckiego.
Na zakończenie tradycyjnie odśpiewano „Gaudeamus igitur”. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniły połączone chóry Akademii Muzycznej pod dyrekcją Artura Wróbla.
Po uroczystości w Oratorium Marianum przeszedł na Rynek, gdzie o godz. 16.00 pod pomnikiem Fredry tradycyjnie odśpiewano „Gaudeamus igitur”.
W samo południe studenci reprezentujący poszczególne uczelnie rozpoczęli zmagania w Grze Akademickiej Starciu II. Każda uczelnia przygotowała swoje stanowisko i zadania, które musieli rozwiązać uczestnicy.zdjęcia: WSOWL

Back to top