Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W WSOWL odbyło się wcielenie kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy pozytywnie przeszli rekrutację na szkolenie oficerskie na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej.
Po przyjęciu przez komisję poborową oraz wyposażeniu w należne sorty mundurowe nowo wcieleni żołnierze otrzymali przydziały służbowe do 2. batalionu szkolnego. Tu czekali na nich przyszli dowódcy, mający za zadanie zapoznać nowicjuszy z podstawowymi czynnościami jakie musi umieć wykonać każdy żołnierz od pierwszego dnia pobytu w wojsku.

Młodych adeptów sztuki wojskowej czeka wytężony okres poznawania „żołnierskiego abecadła”, godziny spędzone na treningach strzeleckich, musztry czy też zajęciach taktycznych. Stara wojskowa maksyma mówi „im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju”, dlatego też kadra zaangażowana w szkolenie żołnierzy stawia sobie i swoim podwładnym wysokie wymagania.
Szkolenie podstawowe zakończy się egzaminem, któremu poddani zostaną wszyscy żołnierze.

***

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.
Zgodnie z koncepcją podpisaną przez Ministra Obrony Narodowej oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich osób, zarówno cywili jak i wojskowych i ma prowadzić do umocnienia zdolności obronnych naszego kraju. Ci, którzy zdecydują się skorzystać z takiej możliwości, a dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, będą mieli szansę na podpisanie 2–6 letniego kontraktu w ramach OT.

Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.:
• prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika.
• ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
• ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji.
• współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego.
• ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni.
• szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.


tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top