Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Po raz pierwszy słuchacze kursu „Logistyczny system meldunkowy NATO” oprócz świadectw ukończenia afirmowanych przez WSOWL, otrzymali także certyfikaty NATO: Certificate of Proficiency wydane przez NATO COMMUNICATIONS and INFORMATION SYSTEMS SCHOOL LATINA.

- Zajęcia były realizowane przez wykładowców Zakładu Logistyki w nowoczesnej pracowni komputerowej naszej Uczelni – tłumaczy pełniący obowiązki Kierownika Zakładu Logistyki ppłk Grzegorz Stankiewicz.
W ramach cyklu wykładów słuchacze zostali zapoznani m.in. z takimi zagadnieniami jak: logistyka w NATO, system wymiany informacji operacyjnych NATO, charakterystyka i struktura meldunków logistycznych, informatyczne narzędzia wsparcia logistycznego systemu meldunkowego NATO.
W ramach wielogodzinnych ćwiczeń uczestnicy kursu, wykonując liczne praktyczne zadania, uczyli się wykorzystywać poszczególne elementy składowe nowoczesnej platformy informatycznej LOGFAS ver. 2.służącą do tworzenia meldunków logistycznych zgodnie z obowiązującymi standardami.

Pierwsze certyfikaty nato 250

Back to top