Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Rektor-Komendant płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka i kierownicza kadra WSOWL wzięli udział w spotkaniu informacyjnym z podchorążymi I roku studiów I stopnia.
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia kadry kierowniczej i zakresu ich obowiązków.
Następnie Rektor-Komendant omówił podstawy prawne funkcjonowania Uczelni, kierunki studiów i założone cele strategiczne. – Głównym celem strategicznym WSOWL jest funkcjonowanie jako elitarnej uczelni akademickiej, na trwale wpisanej w system wyższego szkolnictwa wojskowego – powiedział płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

Rektor-Komendant naświetlił koncepcję systemu motywacyjnego, którego jednym z elementów będzie przynależność najlepszych studentów do elitarnego Koła Liderów Przywództwa dająca „zieloną falę” młodej kadrze oficerskiej.
Pułkownik zapoznał także podchorążych z realizowaną i planowaną współpracą międzynarodową. Rektor-Komendant nakreślił również rolę studentów. – Zasadniczym podmiotem w WSOWL jest podchorąży. Oznacza to, że cały nasz wysiłek skoncentrowany jest na poprawie efektywności procesu dydaktycznego, naukowego i szkoleniowego – stwierdził płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka.
Rektor-Komendant zakończył swoje wystąpienie podkreśleniem cech, które powinny charakteryzować podchorążych, czyli: odwaga, kreatywność, patriotyzm i wysoka kultura osobista.


Back to top