Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Przez tydzień, w ramach 45. Jubileuszowego Centralnego Zlotu Turystów Wojska Polskiego, mury naszej Uczelni gościły 300 wojskowych turystów z całej Polski. Ta cykliczna impreza ma na celu popularyzację turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki historycznej i militarnej oraz regionu, w którym jest organizowana.

W ramach przedsięwzięcia wojskowi turyści poznali tradycje WSOWL, historię oraz walory turystyczne i kulturowe ziemi Dolnośląskiej. Projekt miał na celu doskonalenie umiejętności turystów zakresie wdrażania form i metod popularyzacji krajoznawstwa, sportu i rekreacji w różnych środowiskach, popularyzacji czynnego wypoczynku oraz ocenę działalności turystycznej w Wojsku Polskim w 2016 roku.
W ramach imprezy odbywał się zjazd studiów podyplomowych „Turystyka historyczna i militarna”, na którym studenci pogłębiali wiedzę na zajęciach praktycznych.zdjęcia: Ryszard Godlewski

Back to top