Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Po raz pierwszy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL) prowadzona jest rekrutacja na szkolenie oficerskie na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. Dla osób cywilnych chcących zasilić korpus oficerski na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej przewidziano 130 miejsc, natomiast dla żołnierzy – 20.

- Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie musieli zarejestrować się na stronie internetowej uczelni oraz złożyć do 30 czerwca wymagane dokumenty do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień – tłumaczy Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej WSOWL, ppłk Krzysztof Grabowski.

Pierwszy etap kwalifikacji odbywa się poza Uczelnią i jest realizowany przez organy administracji wojskowej: Wojskowe Komendy Uzupełnień, Wojskowe Komisje Lekarskie oraz Pracownie Psychologiczne.

Po uzyskaniu pozytywnych orzeczeń lekarskich i psychologicznych o zdolności do zawodowej służby wojskowej kandydaci zostają dopuszczeni do egzaminów wstępnych.

Zaczynają się one od testu wiedzy obywatelskiej. Zawiera on pytania z najnowszej historii Polski oraz aktualnych zagadnień krajowych i zagranicznych. Następnie przeprowadzany jest test znajomości języka angielskiego.

Chętni, chcący służyć w Obronie Terytorialnej, muszą na egzaminie wstępnym wykazać się odpowiednim poziomem sprawności fizycznej. Sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje 4 konkurencje. Mężczyźni muszą zmierzyć się z biegiem na dystansie 1000 metrów, biegiem wahadłowym 10x10 metrów, podciąganiem na drążku wysokim oraz pływaniem na dystansie 50 metrów. Kobiety pokonują dystans 800 metrów, wykonują bieg po „kopercie”, zwis na ugiętych ramionach na czas, a także muszą przepłynąć 50 metrów na czas.

Ostatnim elementem w procesie rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniane są predyspozycje do kształcenia w uczelni wojskowej oraz predyspozycje do pełnienia służby wojskowej i motywacja. Premiowana jest działalność w organizacjach o charakterze proobronnym, działalność prospołeczna oraz posiadane uprawnienia i osiągnięcia sportowe.

– Chcę służyć Ojczyźnie. Służba wojskowa umożliwia również rozwój zawodowy i osobisty. Dla mnie to idealne połączenie i spełnienie marzeń– mówi Dominika Januszewska ze Stalowej Woli.
Od 3 października wszyscy, którym się poszczęściło rozpoczną intensywne szkolenie podstawowe i tym samym służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Więcej informacji o studiowaniu w WSOWL znajduje się na stronie internetowej Uczelni: www.wso.wroc.pl

tekst i zdjęcia: mjr Piotr Szczepański

***

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.
Zgodnie z koncepcją podpisaną przez Ministra Obrony Narodowej oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich osób, zarówno cywili jak i wojskowych i ma prowadzić do umocnienia zdolności obronnych naszego kraju. Ci, którzy zdecydują się skorzystać z takiej możliwości, a dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, będą mieli szansę na podpisanie 2–6 letniego kontraktu w ramach OT.

Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.:
• prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika,
• ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
• ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji,
• współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego,
• ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni,
• szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.


Back to top