Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

17 sierpnia br. odbyło się wcielenie kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy w pierwszej połowie lipca pozytywnie przeszli egzaminy wstępne na studia wojskowe w WSOWL oraz studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej.

Po przyjęciu przez komisję poborową oraz umundurowaniu nowo wcieleni żołnierze otrzymali przydziały służbowe do grup szkoleniowych.

Szkolenie podstawowe rozpoczęło 229 podchorążych WSOWL we Wrocławiu i 52 ze studiów medycznych.

Młodych adeptów sztuki wojskowej czeka trudny okres poznawania żołnierskiego abecadła, godziny spędzone na treningach strzeleckich, treningach musztry, czy też zajęciach taktycznych.

Szkolenie podstawowe zakończy się egzaminem, podczas którego sprawdzone zostaną wybrane elementy pozwalające ocenić wyszkolenie poszczególnych żołnierzy.


Back to top