Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

- Nasi Absolwenci, jeszcze przez chwilę podchorążowie, włożyli dużo pracy intelektualnej i wiele wysiłku fizycznego w swoją edukację. Wykazali się także dużą odpornością psychiczną i nabyli cech, które posiadają charyzmatyczni dowódcy. Musimy pamiętać, że naszą misją jest służba, której zasadniczym celem jest dbanie o bezpieczeństwo Państwa – powiedział Rektor-Komendant płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas promocji na pierwszy stopień oficerski 86 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL).

Uroczystości promocyjne rozpoczęły się 9 lipca br. wręczeniem przez Rektora-Komendanta – płk. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę wraz z Prorektorem ds. dydaktyczno-naukowych – płk. dr. Lesławem Wełyczko, dyplomów i patentów oficerskich. Bezpośrednio po ceremonii delegacja absolwentów złożyła kwiaty pod pomnikiem patrona Uczelni. Wieczorem, w kościele garnizonowym - Bazylice Mniejszej pw. Św. Elżbiety - odprawiono mszę świętą w intencji tegorocznych absolwentów.
W niedzielę 10 lipca br. na wrocławskim rynku rozpoczęła się uroczystość promocji na pierwszy stopień oficerski. Wzięło w niej udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele: Sejmu, Senatu, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, policji, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych, uczelni krajowych i zagranicznych.
Prorektor ds. wojskowych ppłk dr Marek Pytel złożył meldunek Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych – gen. broni dr. Markowi Tomaszyckiemu.
Akt uroczystego promowania na stopień podporucznika dokonał się za pośrednictwem gen. broni dr. Marka Tomaszyckiego. Absolwenci, podchodząc do podium, przyklękali na nim, a promujący wypowiadał słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generał dotykał piórem szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.
Zgodnie z tradycją, prymus WSOWL – ppor. Andrzej Sapich, otrzymał nagrodę od Prezydenta RP - białą broń. Trzech najlepszych podporuczników: Andrzej Sapich, Dariusz Sycz i Wojciech Tyniec otrzymało pierścienie pamiątkowe WSOWL.
Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości, na czele których maszerowały: Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych i kompania honorowa WSOWL. Najbarwniejszymi pododdziałami biorącymi udział w defiladzie były kolumny absolwentów, maszerujące z kwiatami wręczonymi im przez licznie przybyłe na uroczystość rodziny.
Promocja na pierwszy stopień oficerski wieńczy okres wytężonej i ciężkiej pracy, w czasie którego absolwenci WSOWL wprowadzali w życie dewizę swojej Alma Mater - Per Aspera Ad Astra – przez ciernie do gwiazd, do tych gwiazd, które od dzisiaj, lśnić będą na mundurach bohaterów uroczystości.
Młodzi podporucznicy zasilą szeregi jednostek i instytucji wojskowych na terenie całego kraju.


Wręczenie dyplomów i patentów oficerskich

Wyróżnienia dla najlepszych sportowców

Msza Święta w intencji Absolwentów

Promocja


tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top