Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

25 lipca br. w Sali Tradycji WSOWL odbyło się pożegnanie pani Aliny Hęćki, pracownika Sekcji Infrastruktury, która po trzydziestu trzech latach pracy w Uczelni odchodzi na zasłużoną emeryturę.W spotkaniu uczestniczyli: Rektor-Komendant – wz. ppłk dr Marek Pytel, kadra Uczelni i pracownicy wojska.

Uroczystość zakończyła się wpisem do „Księgi Pamiątkowej WSOWL”. 


Back to top