Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W WSOWL odbyła się akademia podsumowująca działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK funkcjonującego przy Uczelni.

W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Odznaczenia w imieniu Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK wręczył Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK we Wrocławiu Dariusz Mikołajczyk.
Odznaczeni zostali: ZHDK II° - szer. pchor. Emil Kwiatkowski, ZHDK III° - st. sierż. Krzysztof Skibiński, st. kpr. pchor. Dariusz Kowalski, kpr. pchor. Paweł Romek, kpr. pchor. Artur Sowa, kpr. pchor. Aleksander Kawka i Piotr Kromołowski
Zostały wręczone także listy gratulacyjne Rektora-Komendanta za aktywne i regularne krwiodawstwo w 2015 roku. Listy wręczył płk dr Kazimierz Kędzia.
Osoby wyróżnione: ppłk Jan Kutny, st. sierż. Krzysztof Skibiński, st. kpr. pchor. Marek Pieróg, kpr. pchor. Paweł Romek, kpr. pchor. Aleksander Kawka, kpr. pchor. Artur Sowa, kpr. pchor. Magdalena Skrzetuska, szer. pchor. Emil Kwiatkowski, szer. pchor. Rafał Gałkiewicz, szer. pchor. Piotr Gargacz, szer. pchor. Karolina Wyleżoł, Piotr Kromołowski i Tomasz Nowicki.
Wręczone zostały również dyplomy za pomoc w przeprowadzeniu akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku, która miała miejsce w ubiegłym roku.
Po części oficjalnej odbyły się wybory na czteroletnią kadencję Prezesa Klubu oraz członków Zarządu. Stanowisko zachowali Prezes Klubu por. Jolanta Nikiel-Hulboj oraz Wiceprezes Tomasz Nowicki. Nowymi członkami Zarządu zostali: szer. pchor. Karolina Wyleżoł, która będzie pełnić obowiązki Sekretarza klubu, Piotr Kromołowski i szer. pchor. Emil Kwiatkowski.

W 2015 roku z inicjatywy klubu na terenie Uczelni przeprowadzono 8 akcji poboru krwi, w trakcie których pobrano 369 jednostek krwi co daje w sumie 166 litrów krwi pełnej.zdjęcia: WSOWL

Back to top