Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

– Jest to pierwsza szkoła wojskowa, którą odwiedzam. Przybywam tutaj dlatego, że właśnie ta uczelnia, za sprawą nowego Rektora-Komendanta zapoczątkowuje zmiany w całym szkolnictwie wojskowym – powiedział 25 stycznia br. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Fałkowski w czasie uroczystości przekazania obowiązków Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych (WSOWL).

Oficjalną część uroczystości rozpoczęło złożenie meldunku i wprowadzenie sztandaru uczelni. Następnie odczytano treść decyzji Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu na stanowisko Rektora-Komendanta płk. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę.
Zwracając się do nowego Rektora-Komendanta Minister wyraził przekonanie, że elitarna wrocławska uczelnia będzie kształciła najlepsze kadry w Polsce. Podsekretarz Stanu życzył dynamicznego rozwoju uczelni w duchu polskiej tradycji patriotycznej.
Zdający obowiązki Rektora-Komendanta płk dr Piotr Pertek w swoim wystąpieniu podziękował środowisku akademickiemu za wytężoną służbę i pracę. – Przekazuję uczelnię o ogromnym potencjale intelektualnym. To ludzie są największym skarbem naszej Alma Mater. Służy tu i pracuje wiele osób, którzy zapisali piękną kartę nie tylko w rozwoju sił zbrojnych, ale również w nauce – powiedział przekazujący obowiązki.
Płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka w swoim wystąpieniu podkreślił, że zasadniczym celem jaki sobie stawia, jest takie kształcenie oficerów, aby poziom bezpieczeństwa kraju był jak najwyższy. Zamierza to osiągnąć poprzez bliską współpracę z dowódcami jednostek wojskowych oraz Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. - Do procesu kształcenia zastosujemy najnowsze technologie, na przykład wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach decyzyjnych, czy zarządzanie rojem dronów w realizacji zadania bojowego. Chcemy wspólnie z uczelniami wojskowymi oraz najlepszymi uczelniami cywilnymi w Polsce prowadzić badania dotyczące innowacyjności w procesach kształcenia. Z organami samorządowymi będziemy współpracować w celu podniesienia bezpieczeństwa obywateli naszego regionu. Zagrożeń jest dużo, ale celem będzie taka ich neutralizacja, żeby obywatel naszego kraju nawet ich nie zauważył – zapowiedział Rektor-Komendant.
- Celem instytucjonalnym będzie dla mnie zbudowanie Akademii Wojsk Lądowych, najlepszej w Europie szkoły dowódców. Nie po to żeby zajmować najwyższe miejsca w rankingach, ale po to, żeby potencjalny przeciwnik zastanowił się wielokrotnie, zanim podniesie rękę na naszą Ojczyznę – dodał płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka.
W ceremonii wzięło udział wielu znamienitych gości, a wśród nich przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek i instytucji wojskowych, Policji, Straży Ochrony Kolei, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Izby Celnej, władz wojewódzkich i samorządowych, uczelni i duchowieństwa.

***

Płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka przed wyznaczeniem na stanowisko Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania.
Wykształcenie wojskowe zdobył w Wyższej Szkole Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu oraz w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Doktorat obronił także w WAT, natomiast kolokwium habilitacyjne przeprowadził w Politechnice Gdańskiej.
Uczestniczy w przedsięwzięciach dotyczących planowania strategicznego w ramach NATO - Science and Technology Organization. Zajmuje się problematyką optymalizacji procesów decyzyjnych oraz identyfikacji i kwantyfikacji zagrożeń. Należy do Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.
Publikuje w czasopismach z Journal Master List. Jest cytowany w publikacjach umieszczanych na platformie ISI Web of Science. Brał udział w wielu projektach związanych z bezpieczeństwem i obronnością Państwa.

tekst: mjr Piotr Szczepański

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top