Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W WSOWL przebywała z roboczą wizytą delegacja Urzędu ds. Rozwoju Bundeswehry z Kolonii pod przewodnictwem ppłk. Marcusa Müllera.

Spotkanie było poświęcone szkoleniu oficerów młodszych na kursach doskonalenia zawodowego. Strona niemiecka jest zainteresowana nawiązaniem współpracy w zakresie wspólnego szkolenia przyszłych dowódców plutonów i kompanii czołgów.

Wizytę zorganizował Instytut Dowodzenia WSOWL, który jest odpowiedzialny za realizację kursów. Delegacja została powitana przez Dyrektora Instytutu Dowodzenia – płk. dr. hab. Tomasza Smala.

W ramach wizyty goście zostali zapoznani z ogólnymi informacjami dotyczącymi WSOWL – jej strukturą, zadaniami, realizowanymi studiami i kursami. Przedstawiono informacje dotyczące Instytutu Dowodzenia – szczególnie w aspekcie organizacji i prowadzenia oraz programów kursów doskonalących. Zaprezentowano również bazę dydaktyczno-szkoleniową Uczelni wykorzystywaną w trakcie szkolenia kursowego – zwłaszcza Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe im. Szkoły Podchorążych Piechoty.

Przedstawiciele Bundeswehry przedstawili informacje na temat swojego szkolenia specjalistycznego na kursach dowódców plutonów i kompanii czołgów. Umożliwiło to porównanie systemów szkolenia funkcjonujących w obu armiach, dając punkt wyjściowy do rozmów na temat dalszej współpracy.

Wizyta przedstawicieli Urzędu ds. Rozwoju Bundeswehry stanowiła pierwszy krok do dalszej współpracy w zakresie przygotowania przyszłych, polsko-niemieckich kursów dowódców kompanii czołgów.


tekst i zdjęcia: mjr Rafał Niedziela

Back to top