Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Przedstawiciele WSOWL uczestniczyli w międzynarodowym module akademickim dotyczącym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej.

Spotkanie zrealizowane w ramach programu EMILYO (wymiana studentów wojskowych inspirowana przez program Erasmus) odbyło się w Terezjańskiej Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt.

Podchorążowie z naszej Uczelni: Marta Borowska, Piotr Rosiński oraz Mateusz Wiśniewski uczestniczyli w zajęciach wraz z kolegami z Grecji, Rumuni, Estonii, Litwy, Niemiec, Francji, Włoch, Czech oraz z gospodarzami – austriackimi kadetami.

Oficerowie z WSOWL: mjr dr Piotr Pietrakowski i mjr dr Marcin Bielewicz przeprowadziło wykłady tematyczne dla osób uczestniczących w kursie, a także pełnili rolę oceniających wyniki studentów podczas ich pracy w grupach roboczych.

Głównym celem modułu akademickiego była nauka, wyjaśnienie głównych aspektów oraz integracja między uczestnikami. Zajęcia zostały przygotowane w duchu wspólnego zrozumienia oraz współpracy, włączając w to rozgrywki sportowe, pracę w syndykatach oraz wieczorne przedsięwzięcia integracyjne studentów. Każdego dnia podchorążowie pracowali w grupach, aby przygotować prezentacje nawiązującą do zadanego tematu i prezentować problem na forum, w celu rozwijania zdolności językowych oraz prowadzenia wystąpień publicznych.

Ważnym elementem programu Modułu CSDP była wizyta w wiedeńskiej Kwaterze Głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie uczestnicy modułu mogli zapoznać się ze strukturą tej instytucji oraz wysłuchać wystąpienia przedstawiciela ONZ nt. współpracy pomiędzy Unią Europejską i ONZ.

Na koniec kursu uczestnicy mogli wykazać się wiedzą podczas testu końcowego, ponadto ocenili wykładowców, tematykę zajęć oraz organizację całego modułu. Podczas ceremonii zakończenia kursu wykładowcy otrzymali podziękowania oraz upominki, a podchorążowie certyfikaty i odznaki z rąk Komendanta austriackiej Uczelni oraz przedstawiciela European Security and Defense College.


zdjęcia: Terezjańska Akademia Wojskowa

Back to top