Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W WSOWL, na zaproszenie Dyrektora Instytutu Dowodzenia, przebywał szef Zarządu P-1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk dr Krzysztof Gaj.

Gość wygłosił wykład na temat: „Rola, zadania i miejsce obrony terytorialnej w systemie obrony państwa”.

Pułkownik poinformował między innymi, że obrona terytorialna kraju będzie budowana jako część polskiej armii, ale funkcjonować będzie na nieco innych zasadach. Przykładem może być Gwardia Narodowa Stanów Zjednoczonych czy Armia Terytorialna Wielkiej Brytanii, w których mamy do czynienia ze zjawiskiem „obywatela-żołnierza”. Na co dzień jest to pracownik, który w określone dni i z określoną częstotliwością zakłada mundur i ćwiczy. Obrona terytorialna składała się będzie z dwóch filarów, które razem będą tworzyć skuteczną obronę państwa. Podporządkowana będzie naczelnemu dowódcy.

W spotkaniu udział wzięli kadra i podchorążowie ostatnich roczników.zdjęcia: WSOWL

Back to top