Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W WSOWL odbyło się posiedzenie Rady Programowej Wydziału Zarządzania. Celem spotkania było poinformowanie członków Rady o aktualnie realizowanych przez Wydział przedsięwzięciach dydaktyczno-naukowych oraz przedstawienie projektów nowych edycji programów studiów, w tym zakładanych kierunkowych efektów kształcenia.

W pierwszej części spotkania Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych, płk dr Lesław Wełyczko, wręczył nominację nowo powołanym członkom Rady oraz przedstawił nowe cele formułowane dla Uczelni przez jej przełożonych.

W trakcie posiedzenia członkowie Rady Programowej podjęli dyskusję nad przedstawionymi wersjami koncepcji kształcenia studentów. Uczestnicy zwrócili uwagę na ważną rolę uzyskanych kompetencji w trakcie procesu kształcenia, gdzie kluczowym staje się odpowiednie przygotowanie i realizacja praktyk zawodowych studentów.

W drugiej części spotkania skoncentrowano się na analizie problemów współpracy Uczelni z placówkami oświatowymi Dolnego Śląska. W toku dyskusji podkreślono wagę prawidłowej promocji WSOWL oraz znaczenie koordynacji działań z instytucjami samorządowymi, zajmującymi się kształceniem na poziomie liceum i technikum. Zwrócono uwagę na rolę Uczelni w zakresie promocji postaw patriotycznych, prezentowaniu wiedzy proobronnej oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

Na zakończenie spotkania płk dr Lesław Wełyczko podziękował zaproszonym gościom za pomoc w rozwiązaniu dylematów dydaktycznych i przedstawienie opinii na temat proponowanych nowych kierunków studiów. Podkreślił również znaczenie spotkania i wpływu przedstawionych opinii na przygotowanie absolwentów WSOWL do wymogów współczesności.

Zdjęcia: WSOWL

Back to top