Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

29 lutego w Sali Tradycji WSOWL odbyła się uroczystość pożegnania oficera odchodzącego do rezerwy i podoficerów, którzy rozpoczną szkolenie w ramach Studium Oficerskiego.

- Podpułkownik Piotr Kałuża to profesjonalista i fachowiec, z którym miałem okazję wielokrotnie współpracować i który ponad 30 lat swojego życia poświęcił służbie Ojczyźnie – stwierdził pełniący obowiązki Rektora-Komendanta WSOWL płk dr Lesław Wełyczko.

Rektor-Komendant wręczył oficerowi Medal Pamiątkowy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.

Podczas poniedziałkowej zbiórki pożegnano również podoficerów, którzy od 1 marca rozpoczną naukę w sześciomiesięcznym Studium Oficerskim. – Cieszy fakt, że jako żołnierze posiadający bardzo dobre wyniki w działalności służbowej, chcą Panowie dalej się rozwijać – powiedział Rektor-Komendant zwracając się do mł. chor. Grzegorza Góralczyka, mł. chor. Roberta Tomaszewskiego i sierż. Jarosława Sassa.

Płk dr Lesław Wełyczko życzył żołnierzom satysfakcji w realizacji celów na nowych drogach życia.


zdjęcia: WSOWL

Back to top