Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbył się uroczysty Apel Pamięci, w którym udział wziął Rektor-Komendant WSOWL płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

W uroczystości uczestniczyli także kombatanci, harcerze, młodzież szkolna oraz żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej WP i pododdziały grup rekonstrukcji historycznych.

Po zakończeniu spotkania nastąpił wymarsz uczestników apelu trasą – Al. Jerozolimskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście – na plac marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się ceremonia złożenia wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Delegacja WSOWL, na czele z Prorektorem ds. dydaktyczno-naukowych płk. dr. Lesławem Wełyczko, wzięła udział w obchodach w Garnizonie Wrocław. Uroczystości odbyły się na cmentarzu Osobowickim przy Pomniku Ofiar Terroru Komunistycznego oraz w Kościele Garnizonowym, gdzie odprawiona została msza święta w intencji Żołnierzy Wyklętych.

***

Ustanowiony 9 lutego 2010 r. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest hołdem wyrażonym bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi komunistycznemu.

Dzień 1 marca jest upamiętnieniem egzekucji, siedmiu członków Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN), która odbyła się 1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Wśród straconych byli: prezes IV Zarządu Głównego WiN – ppłk Łukasz Ciepliński oraz mjr Adam Lazarowicz, mjr Mieczysław Kawalec, kpt. Józef Batory, kpt. Franciszek Błażej, kpt. Józef Rzepa i por. Karol Chmiel.

Dzień ten podkreśla zasługi organizacji i oddziałów niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie walki o suwerenność i niepodległość Polski. Jest wyrazem hołdu dla żołnierzy tzw. drugiej konspiracji, za okazane męstwo, niezłomną postawę i przywiązanie do polskich tradycji patriotycznych.

Losy żołnierzy wyklętych, a raczej niezłomnych, pełne bezgranicznego bohaterstwa, na trwałe wpisują się na najwspanialsze karty wielkiej księgi oręża polskiego. Ich przykład staje się podwaliną w tworzeniu nowego oblicza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – ich tożsamości, etosu służby i szacunku dla żołnierskiego munduru.

Swoim działaniem potwierdzili Żołnierze Niezłomni, że walka o niepodległość zawsze przynosi owoce korzystne dla narodu. Opór zbrojny niezłomnych, walka robotników i studentów, a później wielki ruch narodowo-społeczny Solidarność ostatecznie przyniosły Polsce niepodległość. Właśnie dlatego tradycja Niezłomnych stanowi trwały fundament Polskich Sił Zbrojnych i jest dowodem trafności myśli Józefa Piłsudskiego: „być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo”.

Polskie podziemie antykomunistyczne miało w swoich szeregach ok. 250 000 członków, w tym ok. 40 000 żołnierzy prowadziło walkę z bronią w ręku. Bronili ludności wiejskiej przed rabunkami i prześladowaniami NKWD i administracji okupacyjnej, wyzwalali aresztowanych z więzień, piętnowali kolaborantów i likwidowali zdrajców. Ostatnie oddziały walczyły jeszcze w latach 60-tych XX w.

Bilans działalności pokolenia Polski Podziemnej był tragiczny. W latach 1944-1963 komunistyczne sądy orzekły ponad 8 tys. wyroków śmierci, z których 4,5 tys. wykonano. Ponad 200 tys. patriotów trafiło do więzień i obozów, z których prawie 21 tys. zostało zamordowanych. 20 000 poległo w walce, a ponad 50 000 zostało wywiezionych do obozów w Związku Sowieckim. Aparat represji skazał ok. 250 000 za tzw. przestępstwa polityczne. Ostatni żołnierze podziemia niepodległościowego opuszczali więzienia na początku lat siedemdziesiątych. 9 lutego 2010 r. Prezydent Lech Kaczyński w hołdzie Żołnierzom Niezłomnym ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 ndpzw

Back to top