Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Podchorążowie II roku studiów II stopnia i III roku studiów I stopnia z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL) uczestniczą w dwutygodniowym szkoleniu poligonowym w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn, w trakcie którego mogą praktycznie zweryfikować zdobytą w murach Uczelni wiedzę i umiejętności.

Podchorążowie uczą się i doskonalą swoje umiejętności dowodzenia pododdziałami rodzajów wojsk. Dodatkowo studenci najstarszego rocznika występują podczas zajęć instruktorsko-metodycznych w roli dowódców plutonów i drużyn, szkoląc swoje umiejętności metodyczne. Grupy ćwiczą w oparciu o strzelnicę bojową piechoty, strzelnicę transporterową, Centralny Ośrodek Zurbanizowany, a także pas taktyczny znajdujący się w obrębie OSPWL Wędrzyn. - Tematyka realizowanych zajęć dotyczy działań taktycznych w rejonie zurbanizowanym, kierowania ogniem, a także szkolenia ogniowego z użyciem broni strzeleckiej oraz wykorzystaniem wozów bojowych – tłumaczy kierownik Zakładu Działań Połączonych płk dr Lech Plezia, który na czas poligonu jest dowódcą zgrupowania.
Pot na ćwiczeniach wylewają także podchorążowie grupy saperskiej, wojsk rakietowych i artylerii oraz obrony przeciwlotniczej, którzy doskonalą się głównie w taktyce rodzajów wojsk i poznają specyfikę walki w mieście.
11 marca ćwiczących żołnierzy wizytowali: Rektor-Komendant WSOWL płk dr hab. Dariusz Skorupka, Prorektor ds. wojskowych ppłk dr Marek Pytel i Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr hab. Tomasz Smal, którzy mogli obserwować zajęcia specjalistyczne grupy saperskiej i współdziałanie rodzajów wojsk podczas dwustronnych zajęć taktycznych, w czasie których podchorążowie ćwiczyli obronę i szturm na miejscowość.
Na wędrzyńskim poligonie zajęcia zabezpieczają sprzętowo żołnierze z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, 6. Brygady Powietrznodesantowej, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych i Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: płk dr hab. Tomasz Smal

Back to top