Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Kadra dydaktyczna Zespołu Inżynierii Wojskowej oraz podchorążowie II roku studiów II stopnia z grupy przeprawowej i drogowo-mostowej uczestniczyli w szkoleniu poligonowym zorganizowanym na obiektach szkoleniowych 1 batalionu drogowo-mostowego (1 bdm) w Dęblinie.

Podchorążowie pod kierownictwem wykładowców: kpt. Antoniego Mondela oraz kpt. dr. inż. Mariusza Falkowskiego, realizowali zajęcia praktyczne z przedmiotów: Drogi Wojskowe, Mosty Wojskowe oraz Przeprawy.
Dla grupy drogowo–mostowej pierwszym etapem szkolenia była część drogowa, w ramach której podchorążowie musieli wzmocnić odcinek drogi na przełaj za pomocą etatowych pokryć drogowych, tj. płyt lekkiego pokrycia drogowego (LPD) oraz elastycznego pokrycia drogowego (EPD). W drugim etapie szkolenia przyszli oficerowie praktycznie realizowali szkolenie mostowe poprzez montaż elementów drogowego mostu składanego DMS-65, w tym także budowę podpory mostowej SPS-69B. Ponadto kierowali czynnościami w trakcie „wpędzania” pali przy pomocy kafara KP-2. Z kolei dla grupy przeprawowej pierwszym etapem szkolenia było rozpoznanie przeszkody wodnej na ośrodku szkolenia wodnego „Wisła”, aby w dalszej kolejności móc urządzić i utrzymać przeprawę desantową, promową i mostową.
- Był to dla podchorążych swoisty egzamin praktyczny na zakończenie ich szkolenia specjalistycznego, gdzie mogli zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną z praktycznym działaniem, ponieważ na zajęciach występowali w roli dowódcy plutonu i instruktora oraz realizowali konkretne zadania wsparcia inżynieryjnego – mówi asystent ZIW, kpt. dr inż. Mariusz Falkowski.
Wszystkie zajęcia realizowane były w oparciu o etatowy sprzęt bojowy, będący na wyposażeniu 1 bdm i były nadzorowane przez dowódcę 1 bdm, ppłk. Adama Bednarczyka.zdjęcia: kpt. dr inż. Mariusz Falkowski

Back to top