Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

We Wrocławiu odbył się Dolnośląski Kongres Samorządowy organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów, naukowcy, dziennikarze, biznesmeni, działacze organizacji pozarządowych oraz eksperci. WSOWL reprezentował Dyrektor Gabinetu Rektora-Komenda ppłk dypl. Sławomir Hajt.

Kongres był znakomitą płaszczyzną wymiany myśli i idei dotyczących funkcjonowania lokalnych samorządów.
Obrady Kongresu odbyły się w 5 ścieżkach tematycznych. Podczas paneli dyskusyjnych zostały omówione kwestie związane z efektywnym wykorzystywaniem funduszy europejskich, finansami samorządów, ochroną zdrowia oraz edukacją. Odniesiono się także do spraw ustrojowych związanych z zapowiadanymi przez rząd zmianami w ustawie o samorządzie terytorialnym.
Dolnośląski Kongres Samorządowy stanowił szansę dla samorządowców z województwa dolnośląskiego do merytorycznej rozmowy o przyszłości wspólnoty lokalnej, jej perspektywach rozwoju, szansach i zagrożeniach. Wrocławskie spotkanie było okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz nawiązania partnerskich kontaktów.

Back to top