Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W WSOWL odbyło się spotkanie koordynatorów Konsorcjum Mundurowego KONSMUND.

Celem Konsorcjum jest umożliwienie uczelniom wzajemnego wspierania się w obszarze międzynarodowej mobilności akademickiej w programie Erasmus+.

- W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Biuro Karier i Programów Międzynarodowych WSOWL uczestniczyli przedstawiciele: Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Policji, Akademii Marynarki Wojennej i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – wylicza Kierownik Biura Karier i Programów Międzynarodowych Anna Zamiar-Ziółkowska.

Spotkanie otworzył Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko, akcentując wagę realizowanych przez KONSMUND przedsięwzięć dla umiędzynaradawiania działań uczelni mundurowych w obszarze budowania europejskiego wymiaru szkolnictwa cywilnego i wojskowego.

W dalszej części gospodarze przedstawili gościom swój dotychczasowy wkład w realizację Programu Erasmus+ prezentując wypracowane do tej pory procedury działania.

Zasadnicza część spotkania, moderowana była przez lidera Konsorcjum ppłk. dr. Andrzeja Sobonia i dotyczyła przygotowania raportu końcowego z realizacji umowy z roku 2014 oraz omówieniu najbliższych przedsięwzięć.

Po spotkaniu goście mieli możliwość obserwować rywalizację studentów w ramach I Międzynarodowych Zawodów Sportowych ERASMUS WSOWL VS. ERASMUSA AON.


zdjęcie: ppłk dr Andrzej Soboń

Back to top