Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Studenci z Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa oraz z Naukowego Koła Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych uczestniczyli w konferencji pt. „System ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego w warunkach pokoju i w stanach nadzwyczajnych".

Konferencja odbyła się na Unwersytecie Śląskim w Katowicach przy współpracy Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego UŚ.

- Podczas konferencji występowali przedstawiciele służb zajmujących się ratownictwem medycznym i zarządzaniem kryzysowym m.in.: Policji, GOPR, WOPR, PSP oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego – mówi dr Marzeny Netczuk–Gwoździewicz.

Wśród studentów reprezentujących WSOWL było dwóch prelegentów: plut. pchor. Krzysztof Śladek z 2 kompanii szkolnej, którego tematem wystąpienia było ,,Podstawy pomocy i samopomocy medycznej na współczesnym polu walki" oraz st. szer. pchor. Adam Kołcz z 3 kompanii szkolnej, który przedstawił zagadnienie ,,Hostage Rescue- SAS".


zdjęcie: Patrycja Sosnowska

Back to top