Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W WSOWL odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna na temat nowego kierunku studiów I stopnia dla podchorążych – dowodzenie.

Na zaproszenie organizatorów z Instytutu Dowodzenia, do Uczelni przybyli Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Tomaszycki, Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski, oficerowie z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, dowódcy jednostek wojskowych oraz komendanci centr szkolenia.

W pierwszej kolejności głos zabrał Rektor–Komendant płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka, który przedstawił misję rozwoju Uczelni oraz zapoznał uczestników z założeniami programowymi dotyczącymi nowego kierunku studiów I stopnia.
W dalszej kolejności Dyrektor Instytutu Dowodzenia – płk dr hab. inż. Tomasz Smal omówił cel i zasady opracowania programu kształcenia na kierunku dowodzenie.
Następnym elementem narady była praca w syndykatach, w których przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych obradowali nad programami dotyczącymi modułów specjalistycznych. Została ona zakończona przedstawieniem wniosków i propozycji.
Naradę podsumował Rektor-Komendant WSOWL płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka, dziękując przybyłym gościom za cenne uwagi oraz wnioski.zdjęcia: WSOWL

Back to top