Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Słuchacze sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego z korpusu osobowego logistyki oraz kursu kwalifikacyjnego na stanowiska o stopniu etatowym porucznik odwiedzili koszary 10. Brygady Logistycznej.

- Zgodnie z uzgodnieniami pomiędzy WSOWL a 10. Brygadą Logistyczną, dla słuchaczy przygotowano jednodniowy cykl zajęć, który przybliżył żołnierzom strukturę organizacyjną, zadania oraz tradycje Brygady – mówi mjr Grzegorz Stankiewicz.

Przybyłych do Opola gości przywitał zastępca szefa Szkolenia Brygady mjr Marek Siebert.
Słuchacze wizytę w opolskiej jednostce rozpoczęli od zwiedzania Sali Tradycji, gdzie poznali historię oraz dorobek Brygady. W kolejnym punkcie wizyty słuchacze wysłuchali wykładu, który poprowadził szef sekcji Mobilnego Modułu Przeładunkowego mjr Mirosław Łyś. Podczas prelekcji, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia żołnierzy w misjach poza granicami kraju, przybliżył on gościom problematykę zabezpieczenia logistycznego Polskich Kontyngentów Wojskowych. W treści wykładu mjr Łyś omówił zarówno miejsce, wyposażenie i zadania pododdziału logistycznego w strukturze Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego, jak i miejsce, rolę i zadania Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego w systemie zabezpieczenia logistycznego narodowego kontyngentu wojskowego w operacjach pokojowych i misjach stabilizacyjnych.
Ostatnim etapem szkolenia był pokaz sprzętu przeładunkowego oraz sposobów przygotowania ładunków do transportu lotniczego. Zajęcia, które odbyły się w hali „spedycji”, zorganizowali specjaliści z Sekcji Mobilnego Modułu Przeładunkowego 10BLog. Opowiedzieli oni o swoich codziennych zadaniach, dzięki którym żołnierze służący poza granicami kraju nieprzerwanie otrzymują niezbędne uzbrojenie i wyposażenie z kraju. W trakcie przygotowanego pokazu sprzętu logistycznego słuchacze poznali możliwości pojazdów i urządzeń transportowo-przeładunkowych.
Spotkania słuchaczy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych z żołnierzami w 10. Brygadzie Logistycznej są stałym elementem szkolenia studentów uczelni wojskowych. Dają one słuchaczom możliwość uzupełnienia i konfrontacji nabytej wiedzy teoretycznej z praktyką stosowaną podczas realizacji codziennych zadań w jednostkach wojskowych. W ramach wzajemnej współpracy logistycy z Opola realizują szkolenia we wrocławskiej uczelni, gdzie korzystają z bogatej bazy szkoleniowej i wiedzy wykładowców.


tekst: por. Piotr Płuciennik
zdjęcia: por. Piotr Płuciennik, sierż. Tomasz Wilk

Back to top