Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W Theresian Military Academy (TMA) w Austrii odbyło się spotkanie międzynarodowe europejskich uczelni wojskowych realizujących projekt „Creating international semester regarding military education needs for future officers in Europe” w ramach Programu Erasmus+.

Liderem projektu oraz całego konsorcjum jest Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, w skład którego wchodzą: Theresian Military Academy, National University of Public Service (NUPS) z Węgier, University of Defence z Czech oraz „Nicolae Balcescu” Land Forces Academy z Rumunii.

Pierwsza część spotkania poświęcona była omówieniu i przypomnieniu głównych założeń projektu oraz podsumowaniu ustaleń podjętych w trakcie pierwszego spotkania projektowego, które odbyło się w WSOWL w grudniu ubiegłego roku.
W trakcie obrad uzgodniono także zasadnicze treści kształcenia, które wpisane zostaną w tworzony przez uczelnie program semestru międzynarodowego dla studentów wojskowych. Przeanalizowano główne zagadnienia administracyjno–finansowe w projekcie oraz dyskutowano nad pilotażową organizacją semestru w formie mobilności łączonej (e-learning oraz mobilność w ujęciu tradycyjnym).
Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych w trakcie spotkania reprezentowali: płk dr hab. inż. Tomasz Smal, mjr dr Marcin Bielewicz, mjr dr Piotr Pietrakowski oraz Anna Zamiar-Ziółkowska.


Back to top