Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Członkowie Naukowego Koła Zarządzania WSOWL zaprezentowali swoje badania i zostali wyróżnieni podczas XLV Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych.

Przedsięwzięcie, mające charakter konkursu prac badawczych, zostało zorganizowane przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Uczestnicy seminarium mogli zaprezentować swoje referaty w kilku sekcjach, m.in.: Nauk Społecznych, Nauk Ekonomicznych i Nauk Teologicznych.

W seminarium wzięli udział prelegenci z Wydziału Zarządzania: st. szer. pchor. Witold Pruchnicki, st. szer. pchor. Damian Waliłko, st. szer. pchor. Patryk Rozmysł, st. szer. pchor. Michał Maślanka i szer. pchor. Magdalena Zapała.
W konkursie wyróżniono dwie prace. W sekcji Nauk Politycznych wyróżniono pracę pchor. Waliłko i pchor. Rozmysła na temat: „Wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa”. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie w sekcji Nauk Społecznych podchorążych Maślanki i Zapały, którzy prezentowali wyróżnione prace na temat: „Przywództwo a motywowanie podwładnych w organizacji wojskowej”. Po ich wystąpieniu rozgorzała gorąca dyskusja, w trakcie której uczestnicy seminarium prezentowali różne opinie związane z przywództwem i jego rolą w organizacji.
Prace podchorążych oparte były na badaniach przeprowadzonych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. Poruszały one ważne tematy związane z kierunkiem podjętych studiów i były prowadzone we współpracy z kpt. dr. Robertem Balcerzyk i mgr Magdaleną Kowacką.zdjęcia: WSOWL

Back to top