Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

28 kwietnia br. w Sali Tradycji WSOWL odbyło się uroczyste pożegnanie mł. chor. Wiesława Mirka, który służył na stanowisku Kierownika Obiektu w Zakładzie Wychowania Fizycznego i Sportu.

Podczas uroczystości, w obecności przełożonych, kadry dydaktycznej i kolegów, Prorektor ds. wojskowych ppłk dr Marek Pytel podziękował głównemu bohaterowi uroczystości za wzorową służbę oraz złożył życzenia wszelkiej pomyślności.

- Pozyskać pracownika na tak trudne stanowisko jest bardzo ciężko. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale ja pytam o poziom tego zastępstwa? Ja na pewno oceniam Twoją pracę bardzo dobrze – powiedział Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu płk dr Mirosław Doliński.
- Przyszedłem do wojska na 1,5 roku, a zostałem 26 lat. Żegnam się z mundurem, ale nie z przyjaciółmi – stwierdził mł. chor. Wiesław Mirek dziękując wszystkim za współpracę.zdjęcia: WSOWL

Back to top