Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Słuchacze sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego o specjalności ogólnologistycznej, materiałowej, technicznej i finansowej oraz kadra Zakładu Logistyki wzięli udział w zajęciach Składzie-Milicz nt.: „Struktura oraz główne zadania RBLog - zasady przechowywania ŚBiM w składach.”

Słuchacze w sposób praktyczny mogli zaobserwować proces przechowywania środków materiałowych, który do tej pory znany im był z obowiązujących dokumentów prawnych i proceduralnych poświęconych tej tematyce. W trakcie zajęć szeroko omawiana była problematyka zachowania wymaganych uwarunkowań związanych z przechowywaniem chemicznych środków materiałowych. Kierownik Składu mjr Bogdan Kobylański przedstawił zasady przestrzegania warunków bezpieczeństwa oraz przechowywania chemicznych środków pozoracji na wszystkich etapach drogi, od producenta poprzez etap przejściowy (skład) do konsumenta, czyli jednostki wojskowej.
W trakcie zajęć omówiono, wraz z praktycznym pokazem, proces kompletacji środków przeznaczonych do przekazania ze składu Milicz do magazynu wielkopowierzchniowego w składzie Kutno. Z przeprowadzonej analizy procesu kompletacji na przykładzie tylko jednej grupy towarowej, na podstawie wytycznych Kierownika Składu, słuchacze mogli dostrzec znaczne korzyści w procesie kompletacji wynikające z proponowanych zmian.
Kolejnym etapem zajęć była wizyta w laboratorium chemicznym, gdzie uczestniczyli w statycznej próbie rozciągania polegającej na poddaniu odpowiednio ukształtowanej próbki działaniu siły rozciągającej w kierunku osiowym aż do jej zerwania. W trakcie badań zaprezentowano również proces badania wytrzymałości mechanicznej odzieży ochronnej na ścieranie.zdjęcia: WSOWL

Back to top