Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W celu pogłębienia wartości jakie niosą polskie barwy narodowe, na podstawie ustawy Sejmu z 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie, 2 maja został ustanowiony – Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasze barwy narodowe – biel i czerwień, stanowią nie tylko oznakę wyróżniającą Polskę wśród innych narodów, ale przede wszystkim są symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego. Barwy te od wieków są nierozerwalnie związane z dziejami Ojczyzny. Od najdawniejszych czasów symbolem polskich władców i oddziałów wojskowych były chorągwie z białym orłem na czerwonym tle. Jako barwy narodowe pojawiły się po raz pierwszy w 1792 r. podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W wojsku Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, przywrócono białe kokardy na wojskowych nakryciach głowy. Bardzo ważną datą w historii polskich barw narodowych był dzień 7 lutego 1831 roku, kiedy to Sejm uchwalił, że kokardę narodową stanowić będą kolory herbowe Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. Był to pierwszy akt prawny, ustanawiający, formalnie biel i czerwień barwami narodowymi Rzeczypospolitej. W trudnym okresie niewoli zaborcy traktowali polskie barwy narodowe, jako symbol buntu i walki Polaków o niepodległość. Po upadku Powstania Listopadowego namiestnik cara unieważnił wszystkie uchwały Sejmu i zakazał używania „polskiej kokardy”. Otoczone szacunkiem, traktowane jak świętość, żyły w sercach Polaków, wiodąc ich do boju podczas zrywów niepodległościowych i do walki o wolną Ojczyznę w okresie I wojny światowej. Po 123 latach niewoli, kiedy odradzało się niepodległe państwo polskie, flagi biało-czerwone stanowiły najpiękniejszą oznakę odzyskanej wolności.
W dniu 1 sierpnia 1919 r. Sejm uchwalił ustawę o godle i barwach narodowych. Biało-czerwona flaga zespoliła Polaków w walce w obronie granic Rzeczypospolitej i odbudowie kraju. W latach II wojny światowej i okupacji barwy narodowe były symbolem polskiego patriotyzmu i znakiem bojowym walczącego narodu. Pod biało-czerwonymi sztandarami żołnierze polscy walczyli na wszystkich frontach, na lądzie, morzu i w powietrzu a biało-czerwone opaski zdobiły hełmy i mundury żołnierzy Podziemnego Państwa Polskiego i podziemia niepodległościowego.
W powojennej Polsce flaga biało-czerwona pozostała symbolem bardziej narodowym niż państwowym. Biel i czerwień na fladze towarzyszyły protestom Polaków w drodze ku wolności, suwerenności i demokracji.

wojsko-polskie.pl

Back to top