Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Słuchacze kursu doskonalącego ,,Organizacja kierowania ruchem wojsk’’ realizowanego przez Zakład Logistyki WSOWL, gościli w obiektach szkoleniowych 2 kompanii regulacji ruchu w Oleśnicy.

Tematem zajęć było praktyczne działanie kompanii w systemie zabezpieczenia przemieszczania wojsk po wyznaczonych centralnych drogach samochodowych.

Stacjonująca w Oleśnicy kompania jest jedną z czterech tego typu jednostek specjalistycznych istniejących w strukturach Sił Zbrojnych RP czasu ,,P’’. - Pododdziały regulacji ruchu stanowią istotny element wykonawczy podsystemu transportu i ruchu wojsk, realizujący zadania wsparcia na rzecz jednostek wojskowych (kolumn) wykonujących przemieszczenia, zarówno w układzie narodowym, wielonarodowym jak i sojuszniczym – tłumaczy kpt. Wiktor Biernikowicz.
W trakcie zajęć przedstawione zostało wyposażenie specjalistyczne pododdziału przeznaczone do realizacji zadań z zakresu pilotowania pojazdów i kolumn wojskowych. Jednym z najważniejszych elementów pokazu była prezentacja sposobu działania wydzielonego ze struktury kompanii zespołu pilotującego, od momentu przyjęcia pojazdu do pilotowania, poprzez dokonanie praktycznych pomiarów oraz rekonesans trasy przejazdu. Kolejnym puntem zajęć było omówienie systemu dowodzenia i łączności oraz pokaz rozwiniętych elementów systemu dowodzenia i kierowania ruchem wojsk w postaci punktu dowodzenia, punktów kierowania ruchem oraz stałych i ruchomych posterunków regulacji ruchu. Podczas zajęć zademonstrowany został system teleinformatyczny SI Konwój wykorzystywany w SZ RP między innymi do monitorowania przemieszczeń. Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudził pokaz dynamiczny działania posterunków regulacji ruchu.
Zajęcia były również okazją do wymiany doświadczeń i poglądów z zakresu omawianej problematyki i stanowiły cenne uzupełnienie wiedzy przekazanej podczas zajęć teoretycznych.zdjęcia: st. kpr. Beata Dębska

Back to top