Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W WSOWL odbyły się zajęcia instruktorsko-metodyczne na temat: „Ewolucja technik posługiwania się bronią oraz walki w bliskim kontakcie, w odniesieniu do współczesnych wymogów pola walki”.

Jak powiedział Dyrektor Instytut Dowodzenia płk dr hab. inż. Tomasz Smal, w związku z koniecznością wprowadzania zmian w realizowanych przez nas programach szkolenia wynikających z dzisiejszych zagrożeń, do Uczelni zaprosiliśmy komandora podporucznika Włodzimierza Kopcia. Jest on uznanym specjalistą z zakresu walki w bliskim kontakcie oraz autorem popularnych opracowań, jak np.: „Podręcznik metodyczny do programu walki w bliskim kontakcie dla żołnierzy sił zbrojnych RP” oraz „Podręcznik metodyczny do walki i bezpiecznego posługiwania się bronią”. Zajęcia zorganizował Kierownik Zakładu Teorii i Praktyki Strzelań ppłk dr Radosław Szymankiewicz, który był jednocześnie odpowiedzialny za przebieg całości szkolenia.
W części głównej głos zabrał komandor Kopeć, który w swoim wystąpieniu zawarł podstawowe założenia walki w bliskim kontakcie oraz przedstawił zasadność wprowadzenia zmian programowych. Po części teoretycznej przeprowadzono zajęcia pokazowe, które zawierały wybrane elementy szkolenia walki w bliskim kontakcie: walki wręcz, techniki i taktyki interwencji oraz bezpiecznego posługiwania się bronią.
Głównym celem zajęć było zapoznanie kadry i podchorążych Uczelni z i metodyką i technikami szkolenia walki w bliskim kontakcie i bezpiecznego posługiwania się bronią oraz wypracowanie wstępnej koncepcji nowej komórki szkoleniowej, która miałby zajmować się powyższą problematyką. Działania te wpisują się w poszukiwanie przez WSOWL nowoczesnych form szkoleniowych pozwalających przyszłym oficerom lepiej funkcjonować na współczesnym polu walki.zdjęcia: WSOWL

Back to top