Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

- Swoją postawą i pracowitością zasłużyliście Panowie na awans. Życzę, aby nowe stopnie wojskowe nosiły się krótko – powiedział Rektor-Komendant płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas wręczenia oficerom aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Nowym Szefem Wydziału Planowania i Koordynacji Badań Naukowych z jednoczesnym awansem został ppłk dr inż. Artur Duchaczek, starszym wykładowcą ppłk Grzegorz Stankiewicz.

Podczas uroczystości Rektor-Komendant wręczył Odznaki Pamiątkowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki płk dr. hab. inż. Tomaszowi Smal i st. chor. Przemysławowi Ryżowi.
Za wybitne zasługi, płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka wyróżnił nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz RP" z odznaką w III stopniu: mjr. Wojciecha Czerechowskiego i st. chor. Przemysława Ryża.
Jednym z punktów zbiórki było przekazanie Rektorowi-Komendantowi przez Dyrektora Instytutu Dowodzenia płk. dr. hab. inż. Tomasza Smal i Kierownika Zakładu Teorii i Praktyki Strzelań ppłk. dr. Radosława Szymankiewicza pucharu za zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Uczelni Wojskowych w strzelaniu z pistoletu wojskowego kadry.zdjęcia: WSOWL

Back to top