Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Reprezentacja WSOWL wzięła udział w III Warsztatach i Zawodach Taktyczno–Medycznych Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej w Brzegu Dolnym.

Specyfika zawodów wymagała dobrego przygotowania specjalistycznego z zakresu taktyki walki w budynku, rozpoznania obiektu, prowadzenia szturmu, znajomości zasad postępowania podczas wykrycia IED (Improvised Explosive Device), procedur TCCC (Tactical Combat Casualty Care), czynności podczas zatrzymywania osób niebezpiecznych, konwojowania, ewakuacji medycznej i udzielaniu pierwszej pomocy osobom cywilnym, poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Jednym z zadań praktycznych była ewakuacja rannego pod ogniem oraz strzelanie dynamiczne z broni strzeleckiej i osobistej. Udział w zawodach pozwolił na wymianę doświadczeń pomiędzy zespołami w zakresie możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego oraz na zebranie cennych doświadczeń i wniosków z zakresu możliwości użycia wojska w sytuacjach kryzysowych.
W zawodach, na zaproszenie Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie wzięli udział: kpt. Aleksander Ziemiński (kierownik zespołu), kpt. Artur Zielichowski (dowódca zespołu), oraz podchorążowie – członkowie Sekcji Działań Połączonych: st. sierż. pchor. Michał Bartnik, st. sierż. pchor. Patryk Chmielewski i st. sierż. pchor. Michał Kopertowski.
W zawodach oprócz zespołów interwencyjnych SW uczestniczyli również jednostki MSWiA oraz MON.


Back to top