Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W niedzielę 29 maja br. w Warszawie odbyły się centralne obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, w których udział wziął Rektor-Komendant WSOWL płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

O godz. 9.20 podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski, razem z delegacjami weteranów oraz przedstawicielami kadry kierowniczej MON i Sił Zbrojnych RP, złożył wieniec przed Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa, znajdującym się obok Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa.
Następnie delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej oraz weterani złożyli wieńce przed obeliskiem upamiętniającym żołnierzy WP poległych w misjach wojskowych poza granicami państwa, znajdującym się na terenie Muzeum WP.
O godz. 10.00 w Katedrze Polowej rozpoczęła się msza święta sprawowana w intencji weteranów. W homilii biskup Polowy WP Józef Guzdek dziękował weteranom za trud i ofiarność ich służby. Podkreślał, że obchody Dnia Weterana mają służyć budowaniu szacunku i wsparcia dla uczestników misji pokojowych.
Dokładnie w południe rozpoczęła się uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza, podczas której podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski wręczył 20 żołnierzom – weteranom poszkodowanym odznaki za rany i kontuzje odniesione podczas działań poza granicami państwa. Wręczony został także brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”.
- Współczesny świat jest przepełniony agresją, a Wasze zadania, jeżeli chodzi o obronę naszej Ojczyzny, nie dotyczą tylko i wyłącznie naszego państwa. Pełnicie często odpowiedzialną służbę poza granicami naszego kraju, przelewając niejednokrotnie krew, oddając swoje zdrowie. Dlatego tak istotne jest, żebyśmy zawsze o Was pamiętali - powiedział do weteranów obecnych na placu Piłsudskiego podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski.
- Częstokroć sprawdzenie się w boju, kiedy trzeba narazić własne życie, zdrowie, jest czasem najwyższej próby dla Was - podkreślił w swoim wystąpieniu wiceminister Bartłomiej Grabski.
Zwracając się do weteranów wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Zdzikot powiedział: - Nasze bezpieczeństwo tu, w kraju, tak bardzo współzależy od zdarzeń, które dzieją się poza granicami. Dlatego Wasze misje są tak ważne.
Obaj przedstawiciele resortów podziękowali żołnierzom, funkcjonariuszom i pracownikom wojska za ich pełną poświęceń służbę poza granicami kraju.

Podczas uroczystości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odczytano Apel Pamięci oraz złożono wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
Bezpośrednio po zakończeniu ceremonii delegacje weteranów i goście przeszli ulicami Warszawy - ul. Królewską, ul. Krakowskie Przedmieście, pl. Zamkowym - do Arkad Kubickiego.
O godz. 14.00 w Arkadach Kubickiego rozpoczęło się okolicznościowe spotkanie z weteranami, podczas którego wręczono nagrody i wyróżnienia zwycięzcom zawodów strzeleckich.
W godz. 14.00–18.00 – na placu M. J. Piłsudskiego zorganizowany został Piknik Weterana, podczas którego prezentowany jest sprzęt i wyposażenie żołnierzy WP, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu oraz wystawy okolicznościowe i występy artystyczne orkiestr wojskowych i zespołów wokalnych.
Z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa w WSOWL odbyło się uroczyste rozprowadzenie, które uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych.


zdjęcia: mjr Robert Siemaszko/CO MON

Back to top