Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W Uniwersytecie Obrony w Brnie odbyła się konferencja naukowa ,,CEFME Students' Scientific Conference 2016”, podczas której wyróżniony został st. kpr. pchor. Piotr Rosiński.

Podchorąży, w ramach sekcji Military Technology, przedstawił referat na temat: ,,Integrated individual battle system Titan – Polish approach towards the „21st century soldier" and the 5th generation of war’’.

Wysoko ocenione zostały również prace sierż. pchor. Adriana Kapuścioka - ,,Detection and analysis of chemical, biological, radioactive and nuclear weapons threatplut’’ oraz plut. pchor. Artura Chruściela - ,, Training future platoon leaders for urban warfare’’.
W konferencji wzięły udział delegacje uczelni wojskowych z Czech, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Polski oraz Węgier zrzeszonych w ramach Central European Forum on Military Education. Polskę oprócz WSOWL reprezentowały również delegacje z Akademii Obrony Narodowej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
Obrady prowadzone były równolegle w trzech sekcjach tematycznych: Military Leadership, Military Technology oraz Military Chemistry and CBRN Defence. Konferencja dedykowana była słuchaczom studiów licencjackich oraz magisterskich. Warunkiem uczestnictwa w konferencji było przesłanie oraz przyjęcie do publikacji referatu w języku angielskim, który następnie prezentowany był na forum. Zgodnie z przyjętym regulaminem wystąpienia oceniane były przez powołane do tego celu komisje, w skład których wchodzili wykładowcy towarzyszący poszczególnym delegacjom oraz organizatorzy. Każde wystąpienie kończyło się ożywioną dyskusją oraz pytaniami zadawanymi zarówno przez jury, jak i pozostałych uczestników. Miłym akcentem było docenienie przez jury zdolności lingwistycznych naszych słuchaczy, w czym celował zwłaszcza plut. pchor. Artur Chruściel.

Back to top