Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W Sali Tradycji Uczelni odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przysięgi wojskowej słuchaczy trzymiesięcznego Studium Oficerskiego oraz słuchaczy Kursu Przeszkolenia Kadr Rezerwy – oficerskiego – Korpusu osobowego Medycznego.

- Rota przysięgi wojskowej, to nie tylko słowa określające żołnierskie obowiązki, ale także złożenie deklaracji wobec Narodu i Ojczyzny do obrony największych wartości. To również zobowiązanie do wiernej służby, bezgranicznego poświęcenia dla zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności państwa. Dziś składając uroczystą przysięgę w obliczu godła i barw narodowych na sztandar Uczelni, w obecności swoich najbliższych i przełożonych zamanifestowali Państwo gotowość do spełnienia powinności wobec Ojczyzny i Narodu – powiedział Prorektor ds. Dydaktyczno-Naukowych płk dr Lesław WEŁYCZKO.
Duszpasterskiego błogosławieństwa udzieli ks. mjr Marcin Kwiatkowski.

Podczas uroczystości, za wysokie wyniki osiągnięte w czasie szkolenia i egzaminu, listem gratulacyjnym wyróżnieni zostali: szer. pchor. Marta Łysakowska i ks. szer. pchor. Daniel Piejko.

- Żołnierze od 20 kwietnia br. brali udział w intensywnym szkoleniu podstawowym. W tym czasie uczyli się zasad działania na polu walki oraz brali oni udział w szeregu zajęć teoretycznych i praktycznych zakończonym egzaminem – informuje dowódcą uroczystości ppłk Mirosław Krzyżoszczak.

Żołnierze za kilka dni rozpoczną kolejny etap służby – okres nauki i szkolenia specjalistycznego.


tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top