Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Rektor-Komendant WSOWL płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka wziął udział w obradach Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gospodarzami spotkania ponad stu rektorów z całego kraju były Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska.

W posiedzeniach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, instytucji szkolnictwa wyższego oraz partnerzy KRASP. Obradom przewodniczył prof. Wiesław Banyś, przewodniczący KRASP.

Głównymi tematami posiedzeń były aktualne problemy szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.
Podczas obrad omówione zostały także działania KRASP na rzecz zapewnienia odpowiedniego finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w budżecie państwa na 2017 rok, a także zwiększenia umiędzynarodowienia. Rektorzy poruszyli również tematy dotyczące: otwartej nauki, biblioteki wirtualnej, prezentacji polskiej nauki w świecie, pomysłów na zwiększenie widoczności uczonych na arenie międzynarodowej oraz kwestii związanych ze światowymi rankingami.


tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcie: Biuro Promocji i Informacji Politechniki Warszawskiej

Back to top