Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Głównym celem ćwiczenia KRYZYS-16 połączonego z RENEGADE/SAREX-16 jest doskonalenie umiejętności ćwiczących w zakresie kierowania działaniami w ramach reagowania kryzysowego.

Podchorążowie i studenci cywilni uczą się praktycznych procedur działania, organizacji stanowisk kierowania oraz zasad współdziałania pomiędzy komórkami wykonującymi zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Osoby funkcyjne grupy operacyjnej WSOWL mają okazję przećwiczyć realizację przedsięwzięć związanych z działaniami kryzysowymi. Dzięki zainscenizowanym sytuacjom kryzysowym można sprawdzić skuteczność obowiązujących rozwiązań w zakresie wykorzystania pododdziałów SZ RP w reagowaniu na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Ponadto, ćwiczenie KRYZYS-16 daje możliwość zweryfikowania możliwości wykorzystania systemu informatycznego w zakresie wsparcia procesu decyzyjnego podczas wykonywania zadań oraz spójności obowiązujących dokumentów regulujących funkcjonowanie SZ RP w systemie antyterrorystycznym państwa.


Tekst: Magdalena Biegańska
Zdjęcia: WSOWL

Back to top