Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Podchorążowie i studenci cywilni nie przerywają pracy w ramach ćwiczenia KRYZYS-16.

O godzinie 14.00 sześciu uzbrojonych sprawców zajęło obiekt sportowy. Ostrzelali patrol policji i użyli broni wobec zakładników stawiających opór. Terroryści odebrali rzeczy prywatne przetrzymywanym osobom i trojgu z nich założyli pasy szahida. Sprawcy podjęli telefoniczną rozmowę z negocjatorami policyjnymi, zażądali 500 tysięcy euro. Udało się dokonać wymiany kilku zakładników za spełnienie potrzeb podstawowych.

Przed uczestnikami ćwiczenia KRYZYS-16 długa noc. Pracując w zespole negocjatorów, a także w poszczególnych komórkach związanych z bezpieczeństwem, będą starali się zażegnać sytuację kryzysową ratując życie zakładnikom.


Tekst: Magdalena Biegańska
Zdjęcia: WSOWL

Back to top