Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Uczestnicy ćwiczenia KRYZYS-16 pracowali nieprzerwanie przez całą minioną noc.

Podchorążowie i studenci cywilni ćwiczący w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo musieli stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Tym razem do Państwowej Straży Pożarnej wpłynął komunikat o pożarze w szpitalu klinicznym. Studenci musieli rozdysponować odpowiednie siły i środki, by zminimalizować skutki tragedii. Silny wiatr dodatkowo utrudniał walkę z żywiołem, ogień rozprzestrzenił się na parking i pobliskie drzewa zagrażając budynkom mieszkalnym w sąsiedztwie szpitala. Dzięki sprawnej współpracy ćwiczącym udało się zapanować nad kryzysem.

W tym samym czasie trwały negocjacje z terrorystami, którzy zajęli obiekt sportowy i przetrzymują zakładników. Równolegle na podstawie rozmów ze sprawcami oraz po przesłuchaniu uwolnionych zakładników stworzono profile psychologiczne sprawców. Umożliwiło to ustalenie kim są terroryści i czego można się po nich spodziewać. Zespół negocjacyjny współpracował z grupą szturmową w zakresie prowadzonych działań siłowych. Podczas długotrwałych negocjacji doszło do eskalacji emocji i agresji. Rozwój wydarzeń pokaże jak uczestnicy KRYZYSU-16 poradzą sobie z tym wyzwaniem.


Tekst: Magdalena Biegańska
Zdjęcia: WSOWL

Back to top