Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Ćwiczenie KRYZYS-16 zakończyło się szturmem na obiekt sportowy, w którym terroryści przetrzymywali zakładników.

Sytuacja zakładnicza trwała 24 godziny. Przez cały ten czas uczestnicy ćwiczenia pracowali na swoich stanowiskach. Negocjacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – sprawcy byli nieugięci, więc zadecydowano o szturmie. Podchorążowie odgrywający rolę grupy szturmowej odbili pozostałych zakładników.

Szturm to ostatni element trzydniowego ćwiczenia reagowania kryzysowego zorganizowanego przez WSOWL we współpracy ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo we Wrocławiu. KRYZYS-16 był połączony z RENEGADE/SAREX-16 w ramach międzynarodowego ćwiczenia ANAKONDA-16.

Podchorążowie i studenci cywilni WSOWL wykorzystywali w praktyce wiedzę teoretyczną nabytą w cyklu nauczania. Organizowali stanowiska podgrywające takie komórki jak: Wojewódzki Sztab Wojskowy, Wojewódzkie Zespoły Zadaniowe, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Zespoły Ratownicze Państwowe Ratownictwo Medyczne, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, Sztab Operacji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Zespół Negocjacji Policyjnych, Grupa Szturmowa, terroryści oraz zakładnicy.

Uczestnicy KRYZYSU-16 zaangażowali się w ćwiczenie i poważnie podeszli do swoich obowiązków. Pracowali dzień i noc, by zrealizować wszystkie elementy przygotowane przez zespół autorski. Podkreślając wkład studentów w realizację ćwiczenia nie sposób nie wspomnieć o członkach Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego. Zorganizowali oni zarówno Centrum Powiadamiania Ratunkowego, jak i szpital polowy, udzielając pomocy medycznej poszkodowanym.

KRYZYS-16 to ciekawe, a zarazem bardzo pouczające doświadczenie dla studentów i podchorążych WSOWL. Wszyscy zgodnie liczą na to, że druga edycja KRYZYSU nie jest ostatnią. Jaki scenariusz ustali kierownictwo ćwiczenia za rok? Czekamy z niecierpliwością.


Tekst: Magdalena Biegańska

Zdjęcia: WSOWL

Back to top